Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace